Umowa na budowę drogi S-7 z Wykonawcą

 

 

 

 

UMOWA

W dniu 3 lipca 2014 w Kielcach została podpisana z Wykonawcą Robót - Dragados S.A. umowa na budowę drogi ekspresowej S-7 od końca obwodnicy Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego.

 

NAZWA ZADANIA

"Budowa drogi ekspresowej S-7 od końca obwodnicy Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego"

 

ZADANIE

Wybudowanie drogi ekspresowej (odcinek o długości 22km) Wzdłuż trasy głównej wybudowane zostaną drogi serwisowe umożliwiające ruch lokalny. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie dzięki czterem węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe.

 

MOSTY, WIADUKTY, KŁADKI DLA PIESZYCH

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ponad dwadzieścia mostów, w tym czternaście wiaduktów, cztery mosty, dwie kładki dla pieszych.

 

NOWA JAKOŚĆ

Inwestycja pozytywnie wpłynie na jakość oraz obniżenie kosztów podróży w Regionie.

 

 

wszystkie aktualności