Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 24.03.2015r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z budową obiektu mostowego WD-9 w km 493+984,40 
w miejscowości Czerwienica  w gminie Jastrząb – zamknięcie drogi oraz wprowadzenie objazdu.
wszystkie aktualności